With the hand ties
Leaves The shadow.
The red sky
It deprives of everything.
Karasu majiri no hai to suna
Black rain
Fallout
Flashback
Akaku somaru wareru sora
Reduce to ashes gather
Sb’s ashes; bury sb in the grave
Suimen ni utsuru tadareta souretsu
Black rain
Fallout
Flashback
Koe wo karashi mei wo sakebu
Flashback
Akaku somaru wareru sora
Namida nagasu hi wa ochiru