"I" i "o", vocals.

"A", "e", "i", "o", "u", vocals per tu.
No gasto consonants, els poetes som així.

Menja i calla, amor.
Menja i calla, amor.

Menja’t els animals i els vegetals,
beu-te tots els fluids, que només quedem tu i jo.
De l’ànima al rebost, provem d’albirar
la llum d’un món millor, magnètic i acollidor.

Menja i calla, amor.