Que’ pasa hoy
Mi corazón ti chiama
Bella chica bailamos
Que’ pasa hoy e vamos
Ej muchacha
Quanto amore ti daro’
Bailando con tu fuego
Esta noche
Dammi la tua mano hoy
Que’ pasa oh mamita
E bailamos hey

W tym dniu by³am smutna znów
W tym dniu myœla³am ¿e ju¿ nikt
Nie bêdzie w stanie mnie rozweseliæ
Nie znam nikogo kto by tak
Jak Ty podrywa³ kiedyœ mnie
Niezrozumiale mówi¹c tak:

Que’ pasa hoy
Mi corazon ti chiama
Bella chica bailamos
Que pasa hoy e vamos
Ej muchacha
Quanto amore ti daro’
Bailando con tu fuego
Esta noche
Dammi la tua mano hoy
Que’ pasa oh mamita
E bailamos hey

Serce mówi mi ¿e Ty
Bêdziesz dla mnie kiedyœ kimœ
Tak bardzo bliskim i wyj¹tkowym
Masz styl i masz w sobie to coœ
Czego nie ma tutaj nikt
Lecz z twych hiszpañskich s³ów
Nie zrozumia³am nic

Que’ pasa hoy
Mi corazon ti chiama
Bella chica bailamos
Que pasa hoy e vamos
Ej muchacha
Quanto amore ti daro’
Bailando con tu fuego
Esta noche
Dammi la tua mano hoy
Que’ pasa oh mamita
E bailamos hey

oh ciacho na mnie rzuci³eœ swój czar
Miêdzy nami dziœ bêdzie zmys³owa gra
Masz w sobie coœ czego nie ma tu nikt
Wszystko zrobiê by hiszpañski umieæ jak Ty!

Oh que’ pasa hoy
Mi corazon ti chiama
Bella chica bailamos
Que pasa hoy e vamos
Ej muchacha
Quanto amore ti daro’
Bailando con tu fuego
Esta noche
Dammi la tua mano hoy
Que’ pasa oh mamita
E bailamos hey

Hey chica
Vamos (3x)
Mi corazón ti chiama

Que’ pasa hoy
Mi corazón ti chiama
Bella chica bailamos
Que’ pasa hoy e vamos
Ej muchacha
Quanto amore ti daro’
Bailando con tu fuego
Esta noche
Dammi la tua mano hoy
Que’ pasa oh mamita
E bailamos hey
Bailamos?


Gosia Andrzejewicz paroles Ciacho paroles traduction biographie chansons lyrics discographie clips videos mp3s